دنیای مکانیزاسیون کشاورزی
بنده دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی(گرایش انرژی) هستم
۱۳٩٠/۸/٩ :: ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ

موتورهای هیدرولیک عملگرهایی با دوران مداوم هستند که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران بار چرخشی مورد استفاده قرار میگیرند.  این عملگرها در  انواع دنده ای، پره ای و پیستونی طبقه بندی میشوند.

برای انتخاب یک هیدروموتور حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد:

  • حجم جابجایی روغن بر حسب cm3

  • حداکثر دبی مجاز عبوری از موتور و حداکثر سرعت

  • ثابت گشتاور برحسب Nm/bar . توسط این ثابت میتوان مقدار گشتاور موتور را در فشار های کاری مختلف محاسبه نمود.

  • حداکثر گشتاور موتور در اختلاف فشار ماکزیمم بر حسب Nm

کاربرد شیرهای کنترل فشار در مدار هیدروموتور جهت حفاظت از Overload

 

محاسبات گشتاور، سرعت و توان :

تعیین گشتاور و سایز هیدروموتور : 

 

T(N.m) = 0.016 X ∆P (bar) X Vg(cm3)

 

در این رابطه T گشتاور هیدروموتور ، ∆P اختلاف فشار ورودی و خروجی و Vg حجم جابجایی هیدروموتور میباشد. این رابطه کاملا مشابه رابطه F = P X A  برای محاسبه نیروی سیلندر میباشد. از آنجا که حرکت ها در سیلندر خطی و در هیدروموتور دورانی میباشد، به جای نیروی F گشتاور T و به جای سطح پیستون A حجم جابجایی Vg جایگزین میشود.

برای مثال گشتاور هیدروموتوری با جابجایی حجمی 300cm3 و اختلاف فشار 200bar از رابطه ذیل حساب میشود:

T= 0.016 X 200 X 300 = 960 N.m

960N.m معادل 96kgf.m میباشد. این بدان معناست که هیدروموتور فوق برای چرخاندن یک بار به وزن 96kg با بازوی دوران 1m مناسب میباشد. در صورتی که بار مورد نظر بیش از این مقدار باشد و نتوان فشار بیشتری در سیستم ایجاد نمود ، لازم است از هیدروموتوری با حجم جابجایی بزرگتر استفاده نمود. البته باید به خاطر داشت بزرگ شدن حجم موتور نیاز سیستم به مقدار روغن را برای ثبات سرعت، افزایش میدهد.

تعیین سرعت دوران و دبی هیدروموتور: 

 

 N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3)

 

در این رابطه N سرعت دوران هیدرو موتور، Q دبی مورد نیاز و Vg حجم جابجایی هیدروموتور میباشد.

تعیین توان هیدروموتور : 

 

P (Kw) = T(N.m) X N (rpm) / (9550)

 

در این رابطه P توان هیدروموتور ، T گشتاور و N سرعت دوران هیدرو موتور میباشد.

لازم به ذکر است روابط فوق بدون در نظر گرفتن بازده مکانیکی و حجمی ارائه شده است. در عمل مقادیر بازده در گشتاور واقعی و توان مصرفی تاثیر میگذارد.

 
مدارهای کنترل هیدروموتورها

 

 

سیستم ترمز

 

ارتباط سری و موازی

 

 

پمپ اصلی و پمپ جبران کننده

 
 
عملگرهای دورانی

محور این عملگرها، با استفاده از قدرت سیال تحت فشار در زوایای محدود و ثابت دوران میکند. زاویه چرخش این عملگرها توسط سیستمهای متوقف کننده مکانیکی بصورت داخلی یا خارجی محدود میگردد.

   
 


موضوع مطلب : هیدرولیک در ماشین

Conferences

September 2012

International Conference on Agriculture, Science and Engineering, Omoku, Nigeria, 3 Sep 2012

 

April 2012

X International Symposium of Plant Biotechnology, Villa Clara, Cuba, 17 Apr 2012

 

November 2011

3rd Biopesticide International Conference (BIOCICON-2011), Tamil Nadu, India, 28 Nov 2011

 

October 2011

RBI 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdag, Turkey, 4 Oct 2011

 

10th African Crop Science Society Conference, Maputo, Mozambique, 10 Oct 2011

 

Inauguration/Annual Conference of the Nigerian Phytopathological Society (NPS), Ibadan, Nigeria, 17 Oct 2011
 

September 2011

3rd ISOFAR Scientific Conference/17th IFOAM Organic World Congress, Gyeonggi Paldang, Korea, 28 Sep 2011

 

August 2011

International Conference on Agricultural, Food and Nutritional Sciences, Tokyo, Japan, 24 Aug 2011

 

July 2011

Joint International Agricultural conference, Prague, Czech Republic, 11 Jul 2011

 

InfoAg 2011 Conference, Springfield, USA, 12 Jul 2011

 

International Conference on Agricultural and Biosystems Engineering, Amsterdam, Netherlands, 13 Jul 2011

 

4th Annual International Symposium on Agriculture, Athens, Greece, 18 Jul 2011

 

June 2011

CIOSTA Conference 2011 (Efficient And Safe Production Processes In Sustainable Agriculture And Forestry), Vienna, Austria, 29 Jun 2011

 

May 2011

The 11th China International Green & Organic Food Expo, Beijing, China, 7 May 2011
 

International conference on: "Climate Change, Agri-Food, Fisheries and Ecosystems", Agadir, Morocco, 19 May 2011

 

Minia International Conference for Agriculture and Irrigation in the Nile Basin Countries, El Minia, Egypt, 23 May 2011

 موضوع مطلب : جدیدترین کنفرانسهای بین المللی کشاورزی سال اخیر / جدیدترین کنفرانسهای بین المللی کشاورزی / جدیدترین کنفرانسهای بین المللی
موضوعات
صفحات وبلاگ
امکانات جانبی
چاپ تضمینی مقالات کشاورزی در مجلات ISI
یاحضرت فاطمه زهرا 14685503473080344567.jpg" rel="shortcut icon">
 
 
بالای صفحه