دنیای مکانیزاسیون کشاورزی
بنده دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی(گرایش انرژی) هستم

توضیحات

روش دانلود  استانداردهای ماشین بدین صورت می باشد که ابتدا از لیست زیر شماره استاندارد مورد نظر را پیدا کنید و برای ادامه کار انتهای صفحه را لطفا بخوانید توضیح داده شده دوباره : پس ابتدا شماره استاندارد خود را از زیر بیابید و به انتها جدول بروید و توضیح را بخوانید.

(مدیریت وبلاگ اسکندری چراتی)

 

 

 

بسمه تعالی

تعداد استانداردهای ملی تدوین شده در خصوص ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی تا پایان سال 1383 بالغ بر 108 مورد به شرح زیر می‌باشد که جهت تهیه آنها می‌توان به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مراجعه نمود. قابل ذکر آنکه هر یک از عناوین استانداردهای مربوطه دارای شماره ملی می‌باشد. همچنین برنامه‌هایی برای گسترش این استانداردها در دستور کار مرکز توسعه مکانیزاسیون قرارداد که امید است با تأمین اعتبار آنها از سال جاری فعالیت مذکور رشد قابل توجهی یابد.

 

فهرست استانداردهای ملی (ماشینها و تجهیزات  کشاورزی – جنگلداری)

 

ردیف

عنوان استاندارد

شماره ملی

سال‌‌تدوین

1

ویژگیهای اتصال سه نقطه در تراکتورهای کشاورزی جهت اتصال ادوات و ماشینهای سوار شونده – ق 1- نوع 1و2و3

2558

 

2

ویژگیهای اتصال سه نقطه در تراکتورهای چرخ لاستیکی کشاورزی جهت اتصال ادوات ماشینهای سوار شونده – ق- نوع 1 تیپTN

2559

 

3

ویژگیهای اتصال سه نقطه در تراکتورهای چرخ لاستیکی – ق 3- نوع 4

2560

 

4

ویژگیهای جک هیدرولیکی برای ادوات کشیدنی

2562

 

5

روش آزمون تراکتور کشاورزی – ق 1- ب 1- آزمونهای توان

2563

 

6

روش آزمون تراکتورهای کشاورزی ق 1- ب 2- توان هیدورلیکی بالابری 

2564

 

7

روش آزمون تراکتورهای کشاورزی ق 1- ب 3- اندازه گیری قطر دایره دور زدن 

2565

 

8

روش آزمون تراکتورهای کشاورزی ق 1- ب 4- تعیین گرانیگاه تراکتور

2566

 

9

روش آزمون تراکتور های کشاورزی ق 1- ب 5

2567

 

10

روش آزمون تراکتورهای کشاورزی ق 2- آزمونهای مزرعه 

2568

 

11

روش آزمون محافظ ایمنی میل گاردان جهت انتقال نیرو از تراکتور به ماشینهای کشاورزی

2730

1374

12

ویژگیهای بین حلقه دار در اتصال ادوات و ماشینهای کشاورزی به اتصال سه نقطه تراکتور

2997

1373

13

ویژگیهای میل کاردان جهت انتقال نیرو از تراکتور به ماشینهای کشاورزی

3733

 

14

ویژگیها و روشهای آزمون تریلرهای کشاورزی

3779

 

15

تایرهای تراکتورهای ماشینهای کشاورزی – بارهای معادل – ویژگیها

5347

1380

16

تایرهای تراکتورهای و ماشینهای کشاورزی – ابعاد تایر و نشانه گذاری

5348

 

17

تایرهای چرخدار کشاورزی – حداکثر سرعت – ویژگیهای و روشهای آزمون

5349

 

18

تایرهای محور محرک تراکتور (نشانه گذاری – ابعاد – شاخص بار – نشانه سرعت

5350

 

19

تایرهای تراکتور و ماشینهای کشاورزی دنده ای ضد لغزش – ویژگیها

5351

 

20

ویژگیهای پرده دیسک در ادوات کشاورزی ( نوع معقر )

2556

 

21

ویژگیها ی پرداه دیسک در ادوات کشاورزی ( نوع مسطح )

2557

 

22

روش آزمون دیسک های کشاورزی

2731

 

23

روش آزمون گاو آهن ها

2732

 

24

روش آزمون دستگاههای بذر کار

2779

 

25

روش آزمون دستگاههای خودکار سیب زمینی

2780

 

26

ویژگیهای سمپاش های پشتی با تلمبه زن دستی قبلی

2803

 

27

روش آزمون سمپاش های پشتی با تلمبه زن دستی قبلی

2804

 

28

ویژگیها و روش آزمون شیر مخصوص سمپاشها

2805

 

29

تجهیزات حفظ نباتات – واژه نامه

5884

 

30

تجهیزات حفظ نباتات – تجهیزات پاشش – روش آمون محلول پاشهای هیدرولیک

5885

 

31

تجهیزات حفظ نباتات – تجهیزات پاشش – روش آزمون افشانکهای محلول پاشی

5886

 

32

تجهیزات حفظ نباتات – تجهیزات پاشش – ابعاد اتصلات – افشانکها و فشار سنجها

5887

 

33

تجهیزات حفظ نباتات – تجهیزات پاشش – روش آزمون سیستم تنظیم حجم در هکتار

5888

 

34

تجهیزات حفظ نباتات – تجهیزات پاشش – ابعاد اتصالی افشانکها با اتصال خاردار

5889

 

35

تجهیزات حفظ نباتات – تجهیزات پا شش – نشانه گذاری  رنگی جهت شناساسی افشانکها

5890

 

36

تجهیزات حفظ نباتات – تجهیزات پا شش – حجم اسمی مخزن و قط دهانه آن

5891

 

37

تجهیزات آبیاری کشاورزی – صافیها

6403

 

38

تجهیزات آبیاری کشاوری – صافیهای خود شوینده خود کارا

6404

 

39

تجهیزات آبیاری کشاوری – شیره های حجمی – الزامات عمومی و روشهای آزمون

6405

 

40

تجهیزات آبیاری کشاورزی – آب پاشهای دوار – قسمت اول – الزامات طراحی و عملکرد

1-6406

 

41

تجهیزات آبیاری کشاورزی – آب پاشهای دوار – قسمت دوم – یکنواختی توزیع و روشهای آزمون

2-6406

 

42

تجهیزات آبیاری کشاورزی – افشانه ها – الزامات و روشهای آزمون

6407

 

43

تجهیزات آبیاری کشاورزی – شیرهای یکطرفه

6408

 

44

تجهیزات آبیاری کشاورزی – ایمنی در سیستمهای آبیاری قرقره ای خود کشش

6556

 

45

تجهیزات آبیاری کشاورزی – محفظه های تجهیزات برقی ( حداکثر 1000 ولت )

6557

 

46

تجهیزات آبیاری کشاورزی – برق ورودی تجهیزات

6558

 

47

تجهیزات آبیاری کشاورزی – دستگاه آب فشان قرقره ای – محدوده اندازه ها

1-6630

 

48

تجهیزات آبیاری کشاورزی – دستگاه آب فشان قرقره ای – مشخصات لوله های اتیلینی

2-6630

 

49

تجهیزات آبیاری کشاوری – دستگاه آب فشان قرقره ای – مشخصات فنی

3-6630

 

50

تجهیزات آبیاری کشاورزی – لیست کنترل نیازمندی بهره  بردار

4-6630

 

51

تجهیزات آبیاری کشاورزی – قطه چکانها – ویژگیها و روش آزمون

6774

 

52

تجهیزات آبیاری کشاورزی – لوله های قطره چکان دار – ویژگیها و روش آزمون

6775

 

53

تجهیزات آبیاری کشاورزی – ماشینهای آبیاری دوار و خطی – تعیین یکنواختی توزیع آب

6776

 

54

تجهیزات آبیاری کشاورزی – شیرهای تنظیم فشار با عملکرد مستقیم

6777

 

55

تجهیزات آبیاری کشاورزی – ماشینهای آب فشان متحرک – قسمت اول – روشهای آزمون مزرعه و آزمایشگاه

1-6778

 

56

تجهیزات آبیاری کشاورزی – ماشینهای آب فشان متحرک – قسمت اول – روشهای آزمون مزرعه و آزمایشگاه

2-6778

 

57

تجهیزات آبیاری کشاورزی – پمپ آبی تزریق ماده شیمیایی

6779

 

58

تجهیزات آبیاری کشاورزی – کنترل مرکزی

6780

 

59

تجهیزات آبیاری کشاورزی – شیرهای پلاستیکی دستی

6781

 

60

تجهیزات آبیاری کشاورزی – آب فشان دوار و خطی – قسمت اول – ارائه مشخصات فنی

1-6821

83

61

تجهیزات آبیاری کشاورزی – آب فشان دوار و خطی – قسمت دوم – حداقل عملکرد و مشخصات فنی

2-6821

83

62

تجهیزات آبیاری کشاورزی – آب فشان دوار و خطی – قسمت سوم – وتاژه نامه و طبقه بندی

3-6821

 

63

ویژگیهای تیغه برش در دروگرهای غلات و علوفه

2808

 

64

خرمنکوب گندم – روش آزمون

3528

 

65

خرمنکوب گندم – ویژگیها

3529

 

66

ویژگیهای ساخت ، نصب و عملکرد ماشینها و تاسیسات شیر دوشی

2904

 

67

روش آزمون مکانیکی ماشینها و تاسیسات شیر دوشی

2905

 

68

هشدار ایمنی و تجهیزات کشاورزی ، ساختمانی و معدنی

6553

 

69

کتابچه های فنی برای تجهیزات کشاورزی

6554

 

70

ایمنی در تجهیزات کشاورزی

6555

 

71

ملاحظات عوامل  محیطی درطراحی و ساخت اجزاء  الکترونیکی . الکترونیکی تجهیزات سیار کشاورزی

6559

 

72

نصب و نگهداری برق اضطراری مزرعه

6564

 

73

مشخصات سیستم حفاظت مزارع در برابر صاعقه

6565

 

74

ماشینهای کشاورزی –خشک کن های محصولات دانه ای – تعیین عملکرد – قسمت اول – کلیات

1-6867

 

75

ماشینهای کشاورزی – خشک کن های محصولات دانه ای – تعیین عملکرد – قسمت دوم – روشهای تکمیلی و الزامات ویژه محصول

2-6867

1383

76

آیین کار – اجرای آزمونهای مزرعه و محاسبات برای ارزیابی عملکرد و کیفیت

2807

1367

77

ویژگیهای محور انتقال نیرو

2561

1383

78

لوله های پی وی سی – آزمون ویژگیها

1312

1383

79

لوله های پلی اتیلن

2178

1383

80

ماشینهای کشاورزی . دروگرهای دوار و چکشی – ایمنی

7063

1383

81

تجهیزات برداشت چغندر قند و چغندر علوفه ای – اثرات ایمنی

6930

1383

82

سمپاشها – برگه مشخصات فنی – قسمت اول – ترتیب اطلاعات

1-7269

1383

83

ماشینهای برداشت علوفه سبز – قست اول – واژه نامه

1-7270

1383

84

ماشینهای برداشت علوفه سبز – قسمت دوم - .ویژگی مشخصات و عملکرد

2-7270

1383

85

ماشینهای برداشت علوفه سبز – قسمت سوم روشهای آزمون

3-7270

1383

86

تجهیزات برداشت محصول کمباین و اجزای کاری آن – قسمت اول – واژنامه

1-7252

1383

87

تجهیزات برداشت محصول – کمباین و اجزای کاری آن – قسمت دوم – ارزیابی

خصوصیات و عملکرد تعریف شده در قسمت اول ( واژه نامه )

1-7252

1383

88

تجهیزات برداشت محصول – کمباین – روش آزمون

7253

1383

89

تراکتورها و ماشینهای جنگل داری کشاورزی – اندازه گیری صدا در موقعیت کاربر – روش پیمایشی

7254

1383

90

تراکتورهغای جنگل داری کشاورزی – اندازه گیری صاد

7255

1383

91

تراکتورها و ماشینهای جنگل داری و کشاورزی – تمهیدات فنی برای تضمین ایمنی قسمت سوم : تراکتورها

3-7253

1383

92

تراکتورها ، ماشینهای جنگل داری و کشاورزی ، تجهیزات موتوری باغداری و چمن – علائم ایمنی و تصاویر هشدار دهنده

7256

1383

93

تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر – قسمت اول – واژه نامه

1-7521

1383

94

تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کار – قسمت دوم – عملکرد و روش آزمون سیتم های تهویه ، و تهویه مطبوع

2-7521

1383

95

تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر قسمت سوم – تعیین اثر گرمایش خورشیدی

3-7521

1383

96

قسمت چهارم – روش آزمون عامل صافی هوا

4-7521

1383

97

تراکتورها و ماشیهای خودگردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر

قسمت پنجم – روش آزمون سیستم فشار ساز اتاقک

5-7521

1383

98

تراکتورهای چرخدار – الزامات فرمان

7522

1383

99

تراکتورها – فشار هیدرولکی برای ادوات

7523

1383

100

تراکتورها – فضای کاربر – دسترسی و راه خروج – ابعاد

7524

1383

101

تجهیزات برداشت محصول – تیغه دروگرهای دوار – الزامات

7525

1383

102

تراکتورهای چرخدار کشاورزی و جنگل داری – سازه محافظ – روش آزمون دینامیک و شرایط تائید

7752

1383

103

تراکتورهای چرخدار کشاورزی و جنگل داری – سازه محافظ

روش آزمون استاتیک و شرایط تائید

7753

1383

104

خاک همزن های دوار موتور دار با کاربر پیاده

7754

1383

105

تجهیزات کود پاشی قسمت دوم – کود پاشهای تواری

2-7806

1383

106

تجهیزات حفظ نباتا – افشانکهای شیمایی

7807

1383

107

کوپلینگهای هیدرولیکی برای اتصال سریع – ویژگیهای عمومی

7907

1383

108

ماشینهای کشاورزی و ادوات خاک ورزی – اجزاء کاری گاو آهن  

برگردان دار – واژه نامه

7908

1383


 

خوب پس از انتخاب شماره استاندارد مورد نظر خود این شماره  را در لینک زیر وارد کنید یعنی لینک زیر را در نوار بار جستجو کپی کنید و گزینه سرچ را بزنید با لینک داده شده شما وارد وب سایت استاندارد تحقیقات صنعتی ایران می شود و در آن وب سایت فقط لازم است شماره استانداردی که از جدول بالا بدست آوردید در مستطیل شماره استاندارد وارد کنید و مستطیلهای دیگر لازم به پر کردن نیست و گزینه جستجو در کادر انتها این وب سایت را بزنید و ادمه توضیحات در صفحه باز شده برای دانلود نوشته شده است .
لینک وب سایت استاندارد تحقیقات صنعتی ایران

http://www.isiri.org/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5f6bbf1b-ac23-4362-a309-9ee95a439628

 موضوع مطلب : آزمون و ارزیابی ماشین آلات کشاورزی / دانلود استانداردهای ملی / استانداردهای ملی / آزمون و ارزیابی ماشین
موضوعات
صفحات وبلاگ
امکانات جانبی
چاپ تضمینی مقالات کشاورزی در مجلات ISI
یاحضرت فاطمه زهرا 14685503473080344567.jpg" rel="shortcut icon">
 
 
بالای صفحه