دنیای مکانیزاسیون کشاورزی
بنده دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی(گرایش انرژی) هستم

نام درس : ماشین های کاشت و داشت

 

1-     تاریخچه ماشین های کاشت :

 

·        چینی ها در قبل از میلاد مسیح آنرا ابداع کردند .

 

·   تا قبل از سال 1840 تنها وسیله معتبر و معمول کاشت ، نوعی هرس بود که با آن خاک را روی بذور ریخته شده بر خاک شخم خورده می پاشیدند.

 

·        خطی کار غلات Grain Drills اولین بار توسط ویلیام تی پنوک ابداع شد. ( 1799) .

 

·   اولین ردیف کارRow-Crop Planter از یک جعبه استوانه ای شکل ساخته شده بود که در اطراف مرکز آن سوراخ هایی برای بیرون ریختن بذرها وجود داشت.

 

·        وسیله ای برای کاشت ذرت با نام دی .اس . راک ولD.S.Rockwell  در سال 1839 به ثبت رسید.

 

·   برادران دولی در سال 1892 برای ذرت کارها Corn Planter  وسیله ای ساختند که بذر را گرفته و بر روی خاک می انداخت و به نام کنار ریز یا Edge Selection Drop   معروف شد.

 

·        آقای ام. رابینس در سال 1857 ساخت یک نوع مربع کار یا  Checkh Row Planter را به ثبت رسانید.

 

·        در سال 1870 پنبه کار Cotton Planter  توسط دو لاو اختراع شد.

 

·   در دهه 1880 مکانیزم کاشت حفره ای یا سلولی Cell-Drop و همچنین چرخ جمع کن Picker-Wheel برای پنبه کارها ساخته شد.

 

·        کپه کار در دهه 1920 ساخته و مورد استفاده قرار گرفت.

 

2-     مزایای ماشین های کاشت : Planters

 

 

بطور کلی استفاده از ماشین های کاشت در زراعت باعث یکنواختی کشت بذر ، تنظیم مناسب عمق کاشت ، یکنواختی پوشش و فشرده سازی خاک روی و اطراف بذر و در نهایت امر حصول جوانه زنی مناسب بذر و ایجاد سطح یکنواخت سبزمحصول در مزرعه خواهد شد.

 

عوامل بسیاری در جوانه زنی بذرها و بیرون آمدن گیاه جوان از خاک مؤثرند که عبارتند از :

 

1-     مقدار بذر کاشته شده

 

2-     دوام یا زنده بودن بذر ( در صد قوه نامیه)

 

3-     ضدعفونی بذر با مواد شیمیایی قبل از کاشت

 

4-     یکنواختی اندازه بذور

 

5-     میزان تمیزی بذر

 

6-     عمق ، نوع و میزان رطوبت خاک

 

7-     زمان کاشت بذر

 

8-     نوع وسیله سقوط بذر

 

9-     یکنواختی پخش بذر

 

10- ...

 

3-   اصول ماشین های کاشت:

 

هدف استفاده از اکثر کارنده ها بجز بذرپاشها این است که بذر ها را به طور یکنواخت در روی ردیفها یا روی پشته ها قرار دهند . برای انجام این کار به طور مطلوب ، کارنده باید اعمال زیر را به درستی انجام دهد :

 

1-     شیاری در خاک باز کند.

 

2-     بذر را به اندازه لازم برای کاشت آماده کند.

 

3-     بذر را درون خاک قرار دهد.

 

4-     روی بذر را بپوشاند.

 

5-     بستر بذر را فشرده کند.

 

کار بذرپاش شامل اندازه گیری بذر و پخش یکنواخت آن در عرض کار معین است.

 

4-     طبقه بندی ماشین های کاشت :

 

ماشین های کاشت بر اساس طریقه کاشت ، عموما به چهار دسته مهم زیر تقسیم بندی می شوند :

 

1-     ردیف کارها

 

2-     خطی کارهای غلات و بذر کارهای هوایی

 

3-     بذر پاشها

 

4-   کارنده های مخصوص

 

 

 

 

ردیف کارها

 

معمولا برای محصولاتی مانند ذرت دانه ای ، ذرت خوشه ای ، سویا ، پنبه و چغندرقند و حتی سبزیجات استفاده می شود.

 

این محصولات نیاز به فواصل معین بین خطوط کشت و فواصل یکسانی بین بوته ها بر روی خطوط ردیف کشت دارند.

 

ردیفکارها بذرها را بر روی ردیفهایی که به اندازه کافی از یکدیگر فاصله دارند ، قرار می دهند. تا عملیات داشت به اسانی در بین ردیفهای کشت انجام گیرد.

 

انواع ردیف کارها

 

ردیفکارها به طریق طبقه بندی می شوند :

 

1)بر اساس نوع محصول : ردیفکار ذرت ، ردیف کار پنبه، ردیفکار سویا

 

 2) بر اساس روش کاشت :

 

الف- کشت بر روی زمین مسطح  flat land planters

 

 

ب- کشت بر روی پشته                        bed planter

 

 

ج- کشت در کف شیارها lister (furrow planter )

 

 

 

 

اندازه ردیفکارها :

 

اندازه بر حسب تعداد ردیفهایی که کشت می کنند و فاصله بین ردیفها تعیین می گردد. ردیف کارها اغلب 4 تا 12 ردیفه اند اما تا 24 ردیف نیز ساخته می شوند .فاصله بین ردیفها نیز بین ردیف های کشت یک محصول (مثلا ذرت) متفاوت است .( در ذرت از 76 تا 97 سانتی متر )

 

عرض کار ردیفکار برابر است با تعداد ردیف های کشت ضرب در فاصله بین دو ردیف کشت کنار هم.

 

عرض یک ردیفکار برابر است با فاصله بین اولین و آخرین ردیف کشت یا به عبارت دیگر برابر است با تعداد ردیفهای کشت منهای یک ردیف کشت ضربدر فاصله بین دو ردیف کشت کنار هم.

 

مثال : اگر تعداد ردیف های یک کشت ذرت 12 باشد و فاصله بین دو ردیف کشت کنار هم 75 سانتی متر . عرض کار و عرض ردیف کار را محاسبه کنید.

 

ساختمان ردیفکار ها

 

اجزای مهم یک ردیفکار معمولی عبارتند از :

 

1-     شاسی ( قاب )

 

2-     دستگاههای محرک

 

3-     دستگاه اندازه گیری یا سنجش ( موزع )

 

4-     مخزنهای بذر

 

5-     شیار بازکنها

 

6-     وسایل پوشاننده بذر

 

7-     چرخهای فشار دهنده

 

8-     وسایل تنظیم عمق کاشت بذر

 

9-     مخزنهای کود شیمیایی یا مواد شیمیایی

 

 

 

شاسی

 

سه نوع مهم شاسی های ردیفکار ها عبارتند از :

 

1-     شاسی کارنده کششی با چرخ حمل کننده )

 

2-     شاسی کارنده سوار ( اتصال سه نقطه )

 

3-     شاسی کارنده تیرک افرازی ( شاسی واحد کارنده )

 

 

دستگاه محرک کارنده :

 

چرخی زمین گرد برای به چرخش درآوردن وسایل اندازه گیری استفاده میگردد و عبارتند از :

 

1-چرخهای حمل کننده محرک ( کارنده را حمل می کنند )

 

توان حرکتی را از طریق یک سری زنجیر و چرخ دنده ها ، محورها و چرخدنده ها یا یک جعبه دنده که به یک دستگاه محرک مرکزی متصل می شود بدست می آوردند .

 

فواصل بذر ها با تعویض چرخ دنده ها تنظیم می شود .

 

2- چرخهای تنظیم عمق محرک ( مخصوص ردیفکارهای سوار و تیرک افراز )

 

موقعی بکار میروند که هیچ نوع چرخ حمل کننده ای برای به حرکت درآوردن واحد کارنده نداشته باشند.

 

این چرخها همچنین ارتفاع تیرک افراز یا ارتفاع کارنده سوار را نیز کنترل میکنند .

 

4-     چرخهای فشار دهنده محرک

 

مخصوص کارنده های تک واحدی روی تیرک افراز . که توان حرکت از طریق یک زنجیر و چرخدنده کسب می شود و تعداد بذر کاشته شده در هکتار با تعویض چرخ دنده های محرک تنظیم میگردد.

 

 

 

 

دستگاه اندازه گیری یا سنجش ( موزع )

 

 

وظیفه موزع ها اینست که بذرها را به صورت انفرادی یا دست جمعی از مخزن بذر انتخاب نموده و به مکانیسمی برساند که بذر را به میزان تعیین شده بر روی خاک قرار میدهد .

 

دو نوع موزع متداول است :

 

1- موزع تک دانه کار : شامل یک قسمت یا عضو متحرک و سوراخ دار یا سیستمی است که بذر ها را به صورت تک تک از کل بذر داخل مخزن جدا کرده و به خارج از محفظه خود انتقال می دهد . که معروفترین  نوع آن عبارتند از موزع صفحه ای ، موزع انگشتی دار بردارنده ، موزع صفحه ای مورب ، موزع غلتکی یا چرخی و موزع تسمه ای سوراخ دار .

 

2- موزع هوایی یا بادی ( پنوماتیک )

 

 

این نوع موزع ها دارای استوانه ای هستند که تحت فشار باد در حدود 4 کیلو پاسکال بذرها را درون سوراخ های استوانه نگهداشته و با چرخش استوانه برس جدا کننده ای سایر بذرها را به مخزن بذر برگشت می دهد . در همین زمان و با ادامه چرخش سوراخ محتوی بذر به خروجی استوانه میرسد و یک چرخ کوچک رها کننده که در بالا و خارج استوانه قرار گرفته سوراخ ها را مسدود کرده و اختلاف فشار بین باد دستگاه و اتمسفر را از بین می برد و بذر دراثر وزن خود به درون لوله سقوط سرازیر میشود.

 

در بعضی از پنوماتیک ها بجای استوانه ، بشقاب تحت فشار هوا و یا بشقاب موزع مکشی قرار دارد .

 

 

 

 

 موضوع مطلب : ماشین کاشت و داشت کشاورزی
موضوعات
صفحات وبلاگ
امکانات جانبی
چاپ تضمینی مقالات کشاورزی در مجلات ISI
یاحضرت فاطمه زهرا 14685503473080344567.jpg" rel="shortcut icon">
 
 
بالای صفحه