همایش ضایعات کشاورزی

اولین همایش بین المللی و چهارمین کنگره ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

 ۷ و ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

مهلت ارسال مقالات: ۱ اسفند ۱۳۹۰

محورهای اصلی: 
  • استفاده ی مجدد از مواد زاید در کشاورزی
  • استفاده ی مجدد از پساب در کشاورزی
  • استفاده از مواد زائد آلی در تغذیه دام و طیور
  • بازیافت و استفاده مجدد از مواد زائد کشاورزی و سایر زائدات آلی
  • روش های بهبود کیفیت و بهینه سازی فرایند تولید کمپوست و تصفیه شیرابه و پساب
  • افزایش آگاهی عمومی جامعه در مورد بازیافت، استفاده مجدد و کاهش زائدات آلی و خانگی
  • استفاده از پسماندهای صنایع غذایی در کشاورزی

 

http://crowa.khuisf.ac.

/ 0 نظر / 15 بازدید