جدیدترین کنفرانسهای بین المللی کشاورزی سال اخیر

Conferences

September 2012

International Conference on Agriculture, Science and Engineering, Omoku, Nigeria, 3 Sep 2012

 

April 2012

X International Symposium of Plant Biotechnology, Villa Clara, Cuba, 17 Apr 2012

 

November 2011

3rd Biopesticide International Conference (BIOCICON-2011), Tamil Nadu, India, 28 Nov 2011

 

October 2011

RBI 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, Tekirdag, Turkey, 4 Oct 2011

 

10th African Crop Science Society Conference, Maputo, Mozambique, 10 Oct 2011

 

Inauguration/Annual Conference of the Nigerian Phytopathological Society (NPS), Ibadan, Nigeria, 17 Oct 2011
 

September 2011

3rd ISOFAR Scientific Conference/17th IFOAM Organic World Congress, Gyeonggi Paldang, Korea, 28 Sep 2011

 

August 2011

International Conference on Agricultural, Food and Nutritional Sciences, Tokyo, Japan, 24 Aug 2011

 

July 2011

Joint International Agricultural conference, Prague, Czech Republic, 11 Jul 2011

 

InfoAg 2011 Conference, Springfield, USA, 12 Jul 2011

 

International Conference on Agricultural and Biosystems Engineering, Amsterdam, Netherlands, 13 Jul 2011

 

4th Annual International Symposium on Agriculture, Athens, Greece, 18 Jul 2011

 

June 2011

CIOSTA Conference 2011 (Efficient And Safe Production Processes In Sustainable Agriculture And Forestry), Vienna, Austria, 29 Jun 2011

 

May 2011

The 11th China International Green & Organic Food Expo, Beijing, China, 7 May 2011
 

International conference on: "Climate Change, Agri-Food, Fisheries and Ecosystems", Agadir, Morocco, 19 May 2011

 

Minia International Conference for Agriculture and Irrigation in the Nile Basin Countries, El Minia, Egypt, 23 May 2011

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ايمان

يوتيوب ايران بدون فيلتر راه اندازي شد اطلاع رساني كنيد تا همه ببينند-www.vatantube.com

سیب حوا

دلم تنگ است تنگ همان چند روز اندک همان لحظه‌های ناب و بی تکرار دارم حسرت دو جفت بال جا مانده‌ام را می‌خورم چقدر زمین گیر شده ‌م.. * به نقل از تارنمای سیب های کال ************************************************* با مطلب رویای پرواز بروز هستم و منتظر حضور گرم شما دوست گرامی