همایش پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی : چالش ها وراهکارها"

همایش پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی : چالش ها وراهکارها" با محورهای زیر توسط پارک علم و فناوری گیلان و با همکاری مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی در نیمه دوم خرداد 1390 در شهرستان رشت برگزار می شود.
محورهای همایش:

مدیریت و فرآوری پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی
چالش های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی
تأثیر مدیریت پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی در راستای هدفمند شدن یارانه ها
راهکارهای کاهش ضایعات و ارتقای بهره وری
نقش مدیریت پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه پایدار
کاربرد فناوری های نوین در بهبود مدیریت پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی
بررسی الگوهای مدیریت پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی در جهان

متقاضیان می توانند برای شرکت در برنامه همایش ، فرم ثبت نام را تکمیل و به نشانی پستی دبیرخانه همایش یا شماره دورنگار 4242507-0131 ارسال نمایند.
جهت دریافت فرم ثبت نام همایش، اینجا کلیک نمایید.

/ 0 نظر / 17 بازدید