انتخاب و کاربرد ماشینهای کشاورزی

مبحث انتخاب و کاربرد ماشین

 

 

سؤال 1) اگر برای ایجاد پشته برای کشت ردیفی با استفاده از ابزار دستی انرژی مصرفی برابر 1000 وات باشد، یک کارگر برای انجام کار مداوم در هر ساعت چند دقیقه بایستی استراحت کند؟

 

250

 

 

P

 

 

 

250

 

 

P

 

 

 

جواب: برای دریافت انرژی مستمر از نیروی کار P ، مقدار زمان استراحت برای انسان طبق فرمول ذیل قابل محاسبه است:

 

َ 45 = 15 - 60 = (           - 1) 60 = Tr                            (            - 1) 60 = Tr

 

زمان استراحت بر حسب دقیقه = Tr

 

انرژی مورد نیاز بر حسب وات = P

 

 

سؤال 2) به چه دلایلی استفاده از فناوری‌های مبتنی بر توان دامی و عضلانی در کشورهای در حال توسعه رواج بیشتری دارد؟

 

جواب: دلایل زیر بر حسب درجة اهمیت عوامل اصلی رواج استفاده از تکنولوژی دامی در کشورهای در حال توسعه است:

 

- قابلیت پذیرش اجتماعی خوب با توجه به بالا بودن تعداد دام قابل استفاده در امور کشاورزی در این کشورها.

 

- هزینه‌های مناسب عملیات مختلف نسبت به استفاده از تکنولوژی نیروی مکانیکی.

 

- هزینه‌های مناسب مالکیت (ریسک پذیری کم) با توجه به تکنولوژی نیروی مکانیکی.

 

- نیاز به ارز خارجی کمتر (ارز مورد نیاز صرفاً جهت تأمین داروهای دامی نیاز می‌باشد) دارد.

 

- افزایش درآمد از طریق دامداری را در پی دارد.

 

- ارزش دام غالباً افزایش می‌یابد (بجای استهلاک سرمایه گاهاً افزایش سرمایه هم خواهیم داشت).

 

- مناسب کار در کرتهای کوچک می‌باشد، با توجه به کوچک بودن سطح مزارع.

 

- پتانسیل بهبود توسعه (آمادگی پذیرش تکنولوژی‌های جدید را دارد)

 

- در مقایسه با تکنولوژی‌های دستی، سختی کار نسبتاً کمتری دارد.

 

 

سؤال 3) لایه فشرده یا سخت لایه در مناطق خشک و کم باران یا دشتها و جلگه بیشتر مشکل ساز است یا در مناطق مرطوب و شالی کاریها؟

 

جواب: وجود سخت لایه در مناطق خشک همواره باعث بروز مشکلاتی از قبیل جلوگیری از نفوذ رطوبت به لایه‌های زیرین خاک، فرسایش آبی اراضی، جلوگیری از تهویه مناسب خاک و کاهش جوانه‌زنی بذر، کاهش رفع اصلاح شور و خاصیت قلیایی خاک در نتیجه کاهش زهکشی زمین، لیکن در مناطق مرطوب که غالباً دارای خاک‌های هوموسی بوده وجود یک لایه فشرده در کشت محصولاتی نظیر برنج جهت غرغاب نمودن کرتهای مزرعه لازم بوده که با انجام عملیاتی نظیر پادلینگ باعث گل خرابی در لایه‌های زیرین ریشه گیاه شده و این لایه عمداً بوجود می‌آید.

 

 

سؤال 4) ویژگی‌های خاص تراکتورهای تک محور از نظر اجزا و کاربرد چیست؟

 

جواب: 1- غالباً بصورت بومی ساخته شده و دارای استاندارد خاص نمی‌باشند.

 

2- تکنولوژی ساخت پیچیده‌ای ندارند و کاربری آنها ساده است.

 

3- دارای تنوع کاربری بالا بوده و از اتچمنت‌های زیادی جهت اجرای عملیات مختلف زراعی بهره می‌گیرند.

 

 

سؤال 5) محدودة توان در تراکتورهای گروه II و یا کاتاگوری II چقدر است؟

 

جواب) محدوده توان این تراکتورها  بین 40 تا 100 اسب بخار است (Kw 75 - 30)

 

 

سؤال 6) عوامل فنی، خاک و آب و هوای مؤثر بر توان مفید یک تراکتور چیست؟

 

جواب: 1- عوامل فنی شامل بازده موتور، بازده سیستم انتقال قدرت ، کشش چرخ و بازده دنباله بند می‌باشد که بازده کل تراکتور از حاصل ضرب این فاکتورها بدست می‌آید که نتیجة طراحی سیستم فنی تراکتور و دنباله بند است.

 

2- عوامل مرتبط با خاک شامل بکسوات، مقاومت غلت، مقاومت شیب و فشردگی خاک است.

 

3- عوامل مرتبط با شرایط محیطی شامل اختلاف ارتفاع و اثر مشترک دما و فشار می‌باشد.

 

 

سؤال 7) اگر یک تراکتور دارای موتور دو زمانه و توانی معادل 100 قوه اسب در ارتفاع و دمای استاندارد باشد، این تراکتور بدون استفاده از مکانیزمهایی مانند Super و Turbo در ارتفاع 1000 متر چه توانی دارد؟

 

جواب: افت توان بدلیل اختلاف ارتفاع از فرمول ذیل قابل محاسبه است؛

 

 

HP 3/2 = 300 / (300 - 1000) × 100 × 01/0 Þ 300 / (300 - x) × 100 × 01/0 = افت توان

 

توان در ارتفاع 1000 متری از سطح دریا HP 7/97 = 3/2 - 100 Þ ارتفاع از سطح دریا بر حسب متر = x

 

 

 

سؤال 8) مقاومت غلت چیست و چگونه برای یک تراکتور محاسبه می‌شود؟

 

جواب: مقاومتی است که زیر سطح چرخ غلتان در مقابل توان مفید خنثی می‌شود. که رابطه مستقیمی با بار عمودی وارد بر چرخ دارد، ضریب مقاومت غلتشی نیز برای چرخ وسیله کشیدنی که بستگی به ابعاد، فشار، شکل، نوع و چگونگی طراحی لاستیک چرخ و نیز بستگی به جنس و شرایط سطح دارد، در محاسبه مقاومت غلت دخیل است:

 

 

F = åri . Wi

 

F = (KN) مقاومت (نیروی) غلتشی

 

Wi = (KN) بار عمودی وارد بر هر چرخ وسیله کشیدنی

 

Ri = ضریب مقاومت غلتشی طبق جداول استاندارد

 

 

 

سؤال 9) منظور از Ridge Till چیست و در چه شرایطی توصیه می‌شود؟

 

جواب: همان خاکورزی روی پشته است که به منظور کاهش شدت خاکورزی و نتیجتاًٌ کوچک شدن ماشین و کاهش هزینه‌ها را در پی دارد، و بمنظور حفاظت از خاک در مقابل فرسایش، کشت محصولات در خاکهایی با زهکش ضعیف و با شیب بالاتر از 4 درصد سودمند است.

 

 

سؤال 10) برای یک منطقه زیر کشت گندم در مبارزه با سن زمان مفید در اختیار 100 ساعت است، سرعت متوسط کار 5 کیلومتر بر ساعت و راندمان 50% است، برای انجام بموقع عملیات سمپاشی به چند سمپاش پشت تراکتوری با بوم 8 متری نیاز است، محاسبه کنید؟

 

جواب: ابتدا ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر سمپاش را محاسبه می‌نمائیم:

 

 

داده‌ها: b = 8 متر                                      e × V × b ×AW = 0.1

 

V = 5 کیلومتر بر ساعت                   hac/h 2 = 5/0 × 5 × 8 × 1/0 = AW

 

e = 50% (بازده)

 

UTA = 100 ساعت

 

 

ha

200

 

h 100

 

/ 0 نظر / 70 بازدید