کنفرانسهای داخل در رشته مکانیزاسیون

کنفرانس "رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی"

کنفرانس توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وزارت صنایع و معادن، کنفدراسیون صنعت و ... و با همکاری صنایع، سازمان­ها و موسسات خصوصی و دولتی مرتبط و فعال در این زمینه در پاییز سال 1390 برگزار میگردد.

http://www.etec.ir/Introduction.aspx

/ 0 نظر / 9 بازدید